Trh nepozná talent

Trh nepozná pravý talent a nikdy ho nedocení lebo je to iba primitívny psychologický proces, ktorý pozná iba cenu a tvrdé vyžadovanie tejto ceny.

V trhovom pochopení primárne nikdy nejde o objektivitu v hodnotení kvality ponúkaného tovaru či služby, pretože vždy ide iba o to, koľko sa za to požaduje a koľko je tá druhá strana ochotná zaplatiť.

Repová kultúra už od svojho počiatku kráčala v opačných šlapajách ako hudobný priemysel.

Ten kto chápe tento základ pochopí aj zámer, ku ktorému hudba z dola napreduje…